over

mij

Welkom, je bent op de website van Bureau Klassewerk.

 

Mijn naam is Heleen Langenbach. Een onderwijsmens in hart en nieren. Het werkveld ‘onderwijs’ heb ik afgelopen jaren diepgaand verkend in het primair en speciaal onderwijs.

 

Ik werk binnen het onderwijs met passie, enthousiasme en met de ambitie om een school een leefbare, een prettige maar ook een uitdagende omgeving te laten zijn voor kinderen, ouders en teams.

Soms is dit niet vanzelfsprekend en zijn er interventies van buitenaf nodig. Bureau Klassewerk kan helpen door het verzorgen van een interimtraject of het adviseren dan wel begeleiden van directies en/of teams op het gebied van teamvorming, (persoonlijk) leiderschap en communicatie.

 

Als je denkt dat ik iets voor je kan betekenen, bel of mail gerust.

Heleen Langenbach 

dit kan ik voor je betekenen

Interim management

Als interim manager in het onderwijs kom ik van buiten het veld de organisatie binnen. Dit betekent, dat ik met een frisse blik sámen met de opdrachtgever het probleemveld ga verkennen en zodoende het ontstane probleem duidelijkheid geef. Juist door die frisse blik kan een probleem worden omgebogen naar een avontuurlijke uitdaging. In gezamenlijkheid denken we na over het doel én het plan van het traject dat wordt opgestart op de betreffende school.

 

Klassewerk laat in aanvang de betrokkenen op school zoveel mogelijk participeren bij het uitvoeren van het opgestelde plan, het zoeken naar de goede oplossingen dan wel vervolgstappen. Bureau Klassewerk zal in het traject op zoek gaan naar verbetering van de zelfredzaamheid van de betrokkenen bij het oplossen van het probleem. Bij dit proces begeleidt, adviseert en helpt Bureau Klassewerk.

Advies en begeleiding

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Binnen teams en ook individuele setting is er soms een coachingstraject nodig om nader tot elkaar te komen, elkaar weer te leren zien én horen.

 

Begeleiding en coaching met betrekking tot het creëren van voorwaarden voor een professionele leergemeenschap behoren tot de mogelijkheden van Bureau Klassewerk. Daarnaast heeft Bureau Klassewerk veel knowhow over items als teambuilding en de organisatie op, met name, een kleine school.

Feedbackspecialist

Vanuit mijn semi-wetenschappellijk onderzoek heb ik feedback onder de loep gelegd. Hoe geef je nu een goede feedbackboodschap? Hoe kan feedback op het bedoelde niveau worden ontvangen? Wat is de waarde van feedback?

 

Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. Je stuurt elkaar bij door feedback te geven.

 

Wie feedback geeft, kan ook feedback terug verwachten. Feedback is in de basis altijd een klein kadootje. In essentie is feedback altijd bedoeld als een advies, een tip. Zéker als je je bij feedback aan de ‘regeltjes’ houdt.

 

Naast feedback is er aandacht voor feedup en feedforward. Wat zéker waar is, is dat het een zeer krachtig element is. Ook in het onderwijs!

mijn

diensten

mijn

eigenschappen

wat je moet weten

Persoonlijke kenmerken

COMMUNICATIEF

95%

LUISTEREND OOR

98%

INNOVATIEF

93%

DOORTASTEND

95%

DOELGERICHT

98%

MIJN

ERVARING

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2015

2013

2012

2011

2010

2005

directie-coach
interim directeur PO

interim onderwijsadviseur kwaliteit Po
coach leiderschapsstijlen

interim directeur PO

senior onderwijsadviseur

opleiding mediation- en conflictmanagement

interim directeur PO

INTERIM DIRECTEUR po

MasterClasses route naar de excellente schoolleider

OPLEIDING mel

(MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP)

MEERSCHOLEN DIRECTEUR po

OPLEIDING ORGANISATIE PSYCHOLOGIE

INTEGRAAL DIRECTEUR po

onderwijskundig adviseur EN KWALITEITSUNCTIONARIS

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS

ADJUNCTDIRECTEUR so SCHOOL (CLUSTER 3)

mijn

referenties

wat ze zeggen

My

Contact

Gegevens

Adres: Rietbeek 13, 8064 JC Zwartsluis

Email : info@bureauklassewerk.nl

Telefoon : 06 - 37 46 86 78

Kom in contact

 Ontwerp & Realisatie Rontwerp design


Heleen Langenbach
Heleen Langenbach
Heleen Langenbach
Heleen Langenbach
Heleen Langenbach